Pd11

สลิตม้วนพลาสติก

  • บริการสลิตม้วนพลาสติกขนาดจัมโบ้ เป็นขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
  • บริการทำพลาสติกม้วนใหญ่ให้เป็นม้วนเล็ก
  • บริการกรอม้วนพลาสติก
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา

    CN / EN