S2

ขึ้นรูประบบ vacuum thermoforming

(**ภาพนี้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ภาพสินค้าจริงสามารถดูได้ที่หน้า product หรือสอบถามผ่าน sales ผู้ให้บริการ)

  • บริการขึ้นรูปสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
  • บริการขึ้นรูปแก้วกาแฟ ฝากาแฟ ถาดอาหาร แผงหลุมอาหาร หลุมสำลี แผงยาเม็ด
  • บริการทำแก้วและฝากาแฟเป็นยี่ห้อลูกค้า (OEM)
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา

    CN / EN