ขึ้นรูประบบ vacuum thermoforming

  • บริการขึ้นรูปสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
  • บริการขึ้นรูปแก้วกาแฟ ฝากาแฟ ถาดอาหาร แผงหลุมอาหาร หลุมสำลี แผงยาเม็ด
  • บริการทำแก้วและฝากาแฟเป็นยี่ห้อลูกค้า (OEM)