กาวติดพลาสติก

Category:

Description

ลักษณะสินค้า: กาวน้ำ

จัดจำหน่าย: กิโลกรัม

การใช้งาน: สำหรับติดงานพลาสติกทั่วไป

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.