ฝา PET ฮาฟโดม ปาก 98

W Hd 98 1

Additional information

ความกว้างของปากฝา

98 mm.

รูเจาะ

, ,

วิธีใช้งาน

ใช้สำหรับปิดเเก้วพลาสติก

อุณหภูมิที่รองรับ

ห้ามบรรจุของร้อน

ข้อเเนะนำ

ควรใช้เพียงครั้งเดียว

CN / EN