ฝากาแฟ

Category:

Description

ขนาดฝา 90, 95, 116
จัดจำหน่าย: 2000 ชิ้น/ลัง
วัตถุดิบ : PP, PET

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.