– ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเรื่องดื่ม
– รองรับอุณหภูมิ 5 ํ ถึง 90 ํ
– ควรใช้เพียงครั้งเดียว

CN / EN