แก้วน้ำดื่มพลาสติกใส

ได้รับมาตรฐาน มอก.

ถ้วยพลาสติก มอก.

CN / EN